Księżyc koniunkcja descendent partnera

Księżyc reprezentuje nasze uczucia, nieświadome potrzeby, podejście do rodziny. W horoskopie mężczyzny to ideał kobiety, z którą chciałby żyć, żony (ideał kochanki to Wenus). Descendent to podejście do partnerstwa.

Zatem Księżyc jednej osoby na descendencie drugiej oznaczał będzie silną uczuciową więź miedzy obiema osobami. Tym silniejszą im ściślejsza koniunkcja Księżyca do descendentu. Osoba z Księżycem wyrażać będzie nieuświadomione potrzeby osoby z descendentem. Osoba z Księżycem pragnąć będzie zaspokoić uczuciowe potrzeby osoby z descendentem. To też bardzo bliski emocjonalny związek pomiędzy dwoma osobami.

Jeżeli Księżyc odbiera nieharmonijne aspekty w horoskopie urodzeniowym, osoba z descendentem może postrzegać właściciela Księżyca jako zbyt zmiennego w odczuciach, niestabilnego psychicznie, niezrównoważonego.

Jeżeli natomiast descendent jest nieharmonijnie aspektowany w horoskopie urodzeniowym, obecność właściciela descendentu może wywoływać w osobie z Księżycem niepokój, wzmagać jej negatywne stany emocjonalne, destabilizować jej poczucie bezpieczeństwa.

To, czy osoby wywierają na siebie pozytywny czy negatywny wpływ, zależy od ich horoskopów urodzeniowych.

Często, o ile Księżyc należy do kobiety, a descendent do mężczyzny, kobieta reprezentuje dla właściciela descendentu ideał żony i takie połączenie może wywołać miedzy osobami wzajemny pociąg (jeśli nie przeczą temu pozostałe aspekty).

Osoby mogą być zaangażowane we wzajemne dbanie o najbliższe środowisko, wspólny dom, mogą pragnąć założyć rodzinę. Życie rodzinne obu osób odgrywać będzie istotną rolę w ich związku. Obie osoby będą mocno odczuwać swoje dobre lub złe nastroje.

2 Replies to “Księżyc koniunkcja descendent partnera”

  1. A, co mówi Księżyc mężczyzny na ascedencie kobiety? Czy jest to równie silna więź, jak przy Wenus na ascedencie? Tutaj mamy opozycję Wenus mężczyzny do ascedentu kobiety, co podobno nawet jest bardziej pomyślne niż koniuncja w tym samym znaku. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

Leave a Reply to centauris Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top