O astrologii ogólnie

Astrologię zgłębiam od lat i moja fascynacja i miłość do tej dziedziny wiedzy nie ma granic. Jest to wiedza niezwykle rozległa.

Nikt nie jest w stanie określić, kiedy zaczęła się astrologia, tradycje sięgają tysiące lat w głąb historii. Dawniej dominował pogląd deterministyczny, że na los zapisany w gwiazdach nie mamy wpływu, współcześnie preferuje się podejście humanistyczne, które kładzie nacisk na potencjały zawarte w horoskopie urodzeniowym. Obecnie astrologia skupia się na możliwościach, jakie jednostka może, ale niekoniecznie musi wykorzystać w życiu.

Astrologia tak jak inne dziedziny wiedzy wciąż się rozwija, wraz z odkryciem planet transaturnicznych interpretacje nabrały nowego znaczenia.

Co najbardziej interesuje mnie w niej to fakt indywidualnego podejścia do człowieka.

Dla mnie astrologia jest nie tyle badaniem wpływu planet na los ludzki ile badaniem, co rozpatrywaniem synchroniczności zjawisk występujących w kosmosie, określaniem czasu tych zjawisk i na podstawie tradycji pisanej i doświadczenia innych astrologów prognozowaniem i odczytywaniem pewnych tendencji i energii, jakie niosą te zjawiska.

Moje osobiste doświadczenie z astrologią zaczęło się oczywiście, zapewne jak u większości, od niedowierzania, które wkrótce zamieniło się zainteresowanie i podziw. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, to jak prezentowana jest astrologia w mainstreamowych mediach. Niestety popularne „horoskopy” gazetowe nie mają nic wspólnego z prawdziwą astrologią, są wręcz szkodliwe i wprowadzają dezinformację. Prawdziwa astrologia to po trosze sztuka, po trosze intuicja, ale przede wszystkim rozległa wiedza poparta doświadczeniem.

Praktyczna astrologia nie ma nic wspólnego z popularnymi horoskopami (można poczytać przy porannej kawie i najlepiej o nich zapomnieć) dla Lwów, Baranów czy Koziorożców. Takie horoskopy bazują na położeniu Słońca w znaku, nie uwzględniając położenie reszty planet ani ścisłości aspektów.

Człowiek jest istota o wiele bardziej złożona niż 12 archetypów znaków zodiaku.

Astrologia dzieli się na wiele dziedzin, z których każda posługuje się określonymi regułami.

Znajomość astrologii to jak znajomość obcego języka, języka ciał niebieskich, w którym każde słowo ma wiele znaczeń i z tychże fraz wyłania się obraz, który astrologom udaje się rozszyfrować.

Astrologia dzieli się na wiele dziedzin.

Astrologia urodzeniowa – natalna – zajmuje się interpretacja horoskopu urodzeniowego.

Czym jest horoskop urodzeniowy?

Jest to jakby fotografia układu planet, jaki pojawił się w momencie naszych urodzin i z tego kadru astrolog odczytuje potencjały, zdolności, cechy charakteru, tendencje w życiu danej osoby. Do wykonania pełnej analizy horoskopu urodzeniowego konieczna jest data, miejsce i godzina urodzenia osoby zainteresowanej tą że interpretacją.

Astrologia porównawcza – czyli synastria – jest przedłużeniem astrologii natalnej, z tym, że na podstawie dostarczonych danych astrolog określa jak współpracować będą ze sobą 2 lub więcej osób. Można badając synastrię (czyli porównanie położenia planet partnera do położenia naszych planet) określić, co będzie tematem przewodnim związku (mówiąc związek mam na myśli nie tylko związki miłosne ale relacje dziecko rodzic, szef podwładny itp.) gdzie wystąpić mogą problemy, czy możliwa jest harmonijna współpraca. Czy dogadam się z partnerem w kwestiach finansowych? Czy dopasujemy się pod względem seksualnym? Czy ogólna komunikacja będzie dobra? Czy życie domowe będzie się układać harmonijnie? Itd.

Astrologia prognostyczna – jak sama nazwa wskazuje zajmuje się określaniem czasu pewnych zjawisk i tendencji zarówno psychicznych jak i zewnętrznych. Upraszczając, przewidywanie powiedzmy, kiedy pociąg nadjedzie, jaki to pociąg i dokąd jedzie. Przykładowo, można określić czas sprzyjający poznaniu partnera (o ile dana osoba nie siedzi zabarykadowana w domuJ), rozwojowi kariery, studiowaniu itp.

Prognozowanie bazuje na tranzytach planet (osobistych, pokoleniowych i i transsaturnicznych) do planet urodzeniowych, na progresjach, dyrekcjach i solariuszu.

Astrologia horarna – godzinowa – ten dział astrologii przechodzi obecnie renesans. Zajmuje się odpowiadaniem na krótko i treściwie sformułowane pytania typu: czy dostanę te prace? Czy on mnie kocha? Czy wyjdę za niego za mąż?  Czy kupno tego domu to dobra inwestycja? Itp. Pytania powinny być sformułowane tak, aby odpowiedzieć można było na nie „TAK” lub „NIE”. Nie jest wymaga data urodzenia. Ten rodzaj astrologii był niezwykle popularny w średniowieczu.

Astrologia mundalna – zajmuje się przewidywaniem głównych trendów w świecie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top