Planety

Księżyc – jedno ze “świateł” (wraz ze Słońcem), mimo że jest satelitą Ziemi, w tradycji astrologicznej zaliczany jest do planet.

Włada Rakiem i jest naturalnym władcą IC czyli czwartego domu- symbolizującego ojczyznę, początek i koniec. Jest najszybciej poruszającym się ciałem, pokonuje około 13 stopni w ciągu doby. Symbolizuje kobiecą stronę naszej natury, uczucia, u mężczyzn ideał żony i kobiety, matkę, dom, emocje, wszystko to, co nas odżywia, także w sensie metaforycznym.

Żywiołem Księżyca jest Woda.

Księżyc egzaltuje się (jest wywyższony) w Byku, oznacza to, że jego siła będzie przejawiać się w sposób bardzo wysublimowany. Jest w upadku w Skorpionie.

Słońce – drugie ze “świateł”. Włada Lwem. Mimo, że Słońce jest gwiazdą, w tradycji astrologicznej jest również zwane planetą. Symbolizuje jaźń, siłę witalną, sposób wyrażania siebie. Według tradycji w horoskopach kobiet oznacza męża.

Generalnie umiejscowienie słońca mówi jak wyraża się nasza energia, pewność siebie, świadomość, wszystko to, z czego zdajemy sobie sprawę i generalny rys jaki postrzegają w nas inni.

Żywiołem Słońca jest Ogień.

Słońce egzaltuje się w Baranie, a w upadku jest w Wadze.

Merkury – symbolizuje umysł, komunikację, niedalekie podróże, wiadomości,  mowę,  a jego położenie w znaku i aspekty powiedzą wiele o zdolnościach umysłowych i inteligencji. Czas obiegu Merkurego to około 3 miesiące.

Merkury włada Bliźniętami (i jest starym władcą Panny), a w upadku jest w Rybach.

Ceres – nowy władca Panny.

Wenus – planeta przyjemności, symbolizuje nasze upodobania, miłości, to jak kochamy, co kochamy, co jest dla nas przyjemne. Kobiecość i delikatną stronę naszej natury. U kobiet również oznacza ich gusta,  a u mężczyzn ideał kobiety, jakiej pragną, kochankę, młodą dziewczynę. Czas jej obiegu to 224 dni, czyli niecały rok.

Wenus włada Wagą i Bykiem, a egzaltuje się w Rybach.

O Wenus w znakach tutaj.

Mars – planeta wojny. Symbolizuje agresję, siłę, stres, nagłe zdarzenia i szybkie akcje a także seksualność.  Jego umiejscowienie w znakach i domach horoskopu pokazuje w jaką dziedzinę człowiek kieruje energię. Mars oznacza u kobiet ideał mężczyzny, kochanka, a u mężczyzn to, jak wyrażają swoją energię i jak działają.

O ile Słońce pokazuje jak przejawia się nasza energia o tyle Mars pokazuje gdzie.

Żywiołem Marsa jest Ogień. Włada on Baranem i jest naturalnym władcą pierwszego domu.

Mars uważany jest w tradycji astrologicznej za “małe nieszczęście” i planetę maleficzną.

Egzaltuje się w Koziorożcu, a jest w upadku w Byku. Mars niegdyś władał Skorpionem, dlatego też w tym znaku jest bardzo silny.

Czas obiegu Marsa wokół Słońca to niecałe 2 lata.  W związku z tym przeciętnie żyjący człowiek ma okazję doświadczyć w swoim życiu wielu cykli tej planety.

O Marsie w znakach tutaj.

Jowiszwraz z Wenus (małe szczęście) symbolizuje wielkie szczęście.

Jest planetą ekspansji, czego dotknie, to rozszerza. Należy jednak pamiętać, że jest również planetą przesady, w złych aspektach może dawać więc nadmierny optymizm i wyolbrzymianie niektórych spraw, bądź nadmiar sprzyjających okoliczności prowadzących do lenistwa.

Cykl Jowisza trwa około 12 lat.

Symbolizuje również dalekie podróże, zagranicę, cudzoziemców, filozofię i szkolnictwo wyższe.

Jowisz włada Strzelcem i jest naturalnym władcą dziewiątego domu.

Egzaltuje się w Raku, a na wygnaniu jest w Pannie. Władał Rybami zanim odkryto Neptuna.

Saturnjest planetą ograniczeń, przeszkód,  surowości, chłodu, panem czasu i antagonistą Słońca. Wszak nikt nie jest w stanie oprzeć się próbie czasu.  Zatem nawet harmonijne aspekty tej planety ze Słońcem wytłumiają światło Słońca.

Położenie Saturna w znaku i domu mówi, gdzie człowiek napotka na przeszkody. Symbolizuje również skostniałe systemy, hierarchię i restrykcyjną władzę.  Tam, gdzie Saturn, wszystko przychodzi z trudem, kosztuje wiele wyrzeczeń. Nadmiernie wyeksponowany Saturn może powodować pesymizm.

Saturn włada wszystkim tym, co długofalowe, jego dziedziną jest planowanie i tworzenie systemów.

W pozytywnych aspektach daje dobrą organizację i wytrwałość. To druga po Jowiszu z planet pokoleniowych.

Cykl Saturna trwa około 30 lat, w czasie zamknięcia tego cyklu człowiek dokonuje rachunku sumienia z dotychczasowego życia. Uważany jest w tradycji za “wielkie nieszczęście” i planetę maleficzną.

Saturn jest naturalnym władcą Koziorożca (niegdyś Saturn władał Wodnikiem) i dziesiątego domu – domu kariery i statusu społecznego.

Egzaltuje się w Wadze, a w upadku jest w Lwie.

Uran – planeta rebelii, nagłych olśnień i niespodziewanych zmian, elektryczności, elektroniki, niezwykłości, geniuszu, wynalazków, wyładowań elektrycznych. Jego nazwa pochodzi od imienia boga Uranosa, który był bogiem nieba w mitologii greckiej.

Cykl Urana wynosi około 84 lata. Czego dotknie tranzytujący  bądź progresywny Uran zostaje nagle pobudzone. Uran w domach mówi o tym, gdzie mogą nas czekać nagłe zmiany i niespodziewane zwroty akcji.  A jego położenie i aspekty pokazują gdzie możemy spodziewać nagłych olśnień, ale też pewnej dozy dziwaczności albo niezwykłego (dla otoczenia) podejścia do spraw reprezentowanych przez dany dom.

Osoba posiadająca silnego bądź wyeksponowanego Urana zawsze będzie wydawać się otoczeniu nieco dziwaczną i ekscentryczną. Negatywnie aspektowany powoduje nadmierną koncentrację na sobie i egoizm, pozytywnie aspektowany altruizm, wynalazczość i chęć służenia ludzkości.

Uważany jest za wyższą oktawę Merkurego i w harmonijnym połączeniu z nim może dawać wybitny umysł.

O ile Saturn reprezentuje systemy (niewolę) o tyle Uran (wolność) ich nagłe burzenie i łamanie norm.

Uran włada Wodnikiem i 11 domem, domem przyjaźni, stowarzyszeń, organizacji na rzecz ludzkości i marzeń.

Żywiołem Urana jest Powietrze.

Egzaltuje się w Skorpionie, a jest w upadku w Lwie.

Neptun – wziął nazwe od rzymskiego boga mórz i oceanów. Symbolizuje uduchowienie, intuicję, idealizm, natchnienie, mistycyzm, czar, charyzmę, jasnowidzenie, artyzm, współczucie, poświęcenie, tajemnice, pomyłki, oszustwa, zwodniczość, nałogi, choroby psychiczne, fałsz, kłamstwo, niepraktyczność, oderwanie od rzeczywistości, rozmycie, mglistość, zagubienie.

Uważany jest za wyższą oktawę Wenus. Jednak jego nieharmonijne aspekty z Wenus mogą dawać typ człowieka wiecznie szukającego ideału, który oczywiście nie istnieje, albo złudzenia w miłości.

Neptun jest bardzo wolno biegnącą planetą, jego cykl trwa około 165 lat, zatem każdy doświadcza w ciągu życia jedynie części jego cyklu.

Neptun jest naturalnym władcą Ryb i dwunastego domu – domu odosobnienia i ukrytych wrogów.

Egzaltuje się w Raku, a w upadku jest w Koziorożcu.

Pluton – wziął swoją nazwę od rzymskiego boga Plutona – pana podziemnego świata zmarłych.  Jego cykl trwa 247 lat.

Symbolizuje śmierć, regenerację, ukrytą siłę, manipulację, władzę nad masami, magnetyzm, zakulisowe działania, obsesje, energię atomową,  seksualność,  terror, faszyzm, zmiany, na które nie mamy wpływu, utylizację, siłę psychiczną, uzdrawianie, narzucanie woli, tajemnice, służby tajne, organizacje przestępcze.

Uważany jest za wyższą oktawę Marsa. Jego położenie w znakach i domach mówi o tym gdzie w życiu możemy spodziewać się największych zmian i gdzie musimy zmienić nasze podejście, bądź gdzie zmiany zostaną wymuszone przez okoliczności.

Negatywnie wyeksponowany Pluton wydobywa z człowieka najgorsze cechy, czyniąc osobę uciążliwą dla otoczenia, powoduje skrajny egoizm, bezwzględność, okrucieństwo i narzucanie swojej woli.

Pozytywnie zaakcentowany daje moc regeneracji, żelazną wolę i niezłomny charakter, zdolności uzdrowicielskie, talenty do odkrywania tajemnic przyrody, przenikliwość.

Pluton włada Skorpionem i jest naturalnym władcą ósmego domu – domu śmierci, spadków, pieniędzy innych ludzi i seksualności.

Znajduje się w egzaltacji w Rybach, a w upadku w Pannie.

3 Replies to “Planety”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>