Wenus w Koziorożcu

Wenus w Koziorożcu może wydawać się otoczeniu chłodna w uczuciach. Stara się racjonalnie podchodzić do miłości. Zanim zdecyduje się zaangażować emocjonalnie, dokładnie analizuje wszelkie możliwości związku. Daje też duże opanowanie i rezerwę. Wenus w Koziorożcu może żywić obawy przed miłością i choć, kiedy narodzi się uczucie, jest wierna i oddana, to trudno okazać jej miłość. Taka Wenus ma bowiem bardzo poważne podejście do związków. Sama potrafi być oparciem dla partnera w trudnych chwilach i potrzebuje takiego oparcia w zamian.

Może również dawać zahamowania w miłości i lęk przed odrzuceniem albo upokorzeniem. Stąd dużą rezerwa w kontaktach z ludźmi.

Wenus w Koziorożcu przywiązuje ogromną wagę do swojego wizerunku w oczach innych. Pragnie być szanowana za swoje osiągnięcia zawodowe i profesjonalizm. Ceni sobie partnerów odpowiedzialnych, ambitnych, mających wysoką pozycję społeczną i zawodową.

Dla Wenus w Koziorożcu wielką wartością jest szacunek, odznacza się ona dużą godnością i jeśli partner albo przyjaciel zasłuży sobie na jej zaufanie, potrafi wykazać się ogromną lojalnością.

Potrafi być zmysłowa (jak wszystkie znaki ziemskie) ale dopiero, gdy zechce otworzyć się przed partnerem, co z reguły zabiera jej sporo czasu. Lekkie romanse i przygody na jedną noc to zupełnie nie dla niej.

Harmonijnie aspektowana Wenus w Koziorożcu obdarza odpowiedzialnością, sprzyja poważaniu społecznemu, pomnażaniu finansów i inwestycjom.

Aspektowana niekorzystnie może powodować oziębłość uczuciową i prowadzić do problemów uczuciowych albo kłopotów finansowych.

Osoby z Wenus w Koziorożcu zwykle bardzo dobrze panują nad swoim popędem seksualnym, co czasem może nawet przynieść abstynencję w tej dziedzinie.

Potrafią też być oszczędne w słowach i uczucie okazują raczej robiąc coś dla partnera, niż poprzez wyznania miłosne.

Ważne dla nich jest zabezpieczenie materialne i czasem mogą się wpakować w związek tylko z tego względu.

Koziorożce lubią gromadzić dobra i odkładać na czarną godzinę, wynika to z braku poczucia bezpieczeństwa i dużej melancholijności tej fazy. Oczekują zawsze najgorszego. Dlatego Wenus w Koziorożcu ceni sobie oszczędność.

Mężczyznę z tak położoną Wenus pociągać będą kobiety w typie Koziorożca – powściągliwe, o ugruntowanej pozycji, budzące respekt. Taka Wenus nie przepada za wyzywającymi i krzykliwymi strojami. Pociąga ją prostota, umiar i klasyczna elegancja. Fizycznie ideałem jest kobieta szczupła i zadbana, o wyrazistych rysach. Często Wenus w Koziorożcu lub Wenus w aspekcie z Saturnem może przyciągnąć partnera znacznie starszego.

Oczywiście tutaj ogromne znaczenie mają aspekty do Wenus i położenie Saturna w znakach i domach. Aspekty znacząco modyfikują przejawy energii planet.

Podobnie do Wenus w Koziorożcu może działać Koziorożec na descendencie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top