Panna – rymowanka

Panna dąży do porządku

W swym codziennym obrządku

Sprząta i pierze

Zamiast jak Ryby mówić pacierze.

Skromna jest i oszczędna

Choć w słowach krytyki mało oględna

Porządkuje i klasyfikuje encyklopedycznie

Lubi sprawdzić wszystko empirycznie

Wiedzę szczegółową posiada

Lubi, gdy czysto jest, że mucha nie siada

Drażni ją plama na ścianie i

Pyłek na dywanie

Rozdrabnia się i na drobne rozmienia,

W swych wysiłkach sumienna

Włada nią jakość zmienna

Praktyczna i wnikliwa

W diecie ciągle wstrzemięźliwa

Wartość pracy zna

i o efekty działań dba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top