Opozycja

Opozycja jest aspektem nieharmonijnym. Wyobraźmy sobie dwie siły skierowane przeciwko sobie. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie i wieczny konflikt – trzeba wybierać między jednym a drugim biegunem w życiu. Jakakolwiek planeta tranzytująca i tworząca koniunkcję z planetami urodzeniowymi będącymi w opozycji, uruchamia i wzmaga w człowieku napięcia reprezentowane przez urodzeniowe planety tworzące opozycję.

Przykładowo, jeśli opozycję tworzy Słońce i Jowisz i tranzytujący Jowisz utworzy koniunkcję ze Słońcem, jest to owszem jakieś odczucie szczęścia i dobrostanu, ale zawsze z posmakiem goryczy. To nie takie szczęście, jakbyśmy tego pragnęli i po czasie zakończenia tranzytu zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę przyniosło więcej zmartwień niż radości.

Opozycja powoduje też w człowieku wieczną wewnętrzną walkę pomiędzy wartościami reprezentowanymi przez planety biorące w niej udział. Nie daje możliwości pogodzenia tych wartości. Całe życie trzeba wybierać albo jedno albo drugie.

Opozycje pokazują, gdzie człowiek napotka uporczywe przeszkody, wynikające albo z okoliczności zewnętrznych albo z rozdarcia wewnętrznego.

Silniej oczywiście działają aspekty aplikacyjne niż separacyjne.

5 Replies to “Opozycja”

    1. Myślę, że może na pewno dawać bezwzględność, mocne zaangażowanie w podejmowane działania, upodobanie do aktywności dających silne wrażenia (Pluton), czasami nadmiar energii, te aspekty sprzyjają aktywności fizycznej, mogą być sporty walki, to jest silny instynkt samozachowawczy, może być nieustraszoność albo brawura i szukanie skrajnych emocji i kłopotów, może Pan być postrzegany przez innych jako osoba trochę niebezpieczna (Pluton).

  1. tym bardziej, że Marsa mam na 27 stopniu Barana a Plutona na początku Skorpiona (3 stopień) , mimo że nie są to znaki opozycyjne to Mars już jest w opozycji aplikacyjnej z tym Plutonem.

    1. No tak czasem bywa. Mars w Baranie jest w domicylu czyli bardzo silny, to bardzo korzystne położenie dla Marsa.

  2. Witam. Może Pani napisać coś o opozycji tranzytującego urana do MC i znajdującego się tam stellum? Mam koniunkcje Jowisza, Saturna i Merkurego na MC w Wadze. Oprócz tego w koniunkcji z Merkurym znajduje się Pulton. Teraz tranzytujący Uran przechodzi przez moje IC w Baranie, zatem robi opozycje do w/w stellum. Nie powiem, tudny to dla mnie czas. Może jest Pani w stanie stwierdzić, kiedy nadejdzie poprawa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top