Trygon

Trygon jest uważany za pozytywny aspekt. Wskazuje na sprawy w życiu, które przychodzą z łatwością, na szczęście i powodzenie. Pokazuje, gdzie w życiu sprawy pójdą gładko i bezproblemowo. Trygon wywiera mocniejszy wpływ jeśli planety go tworzące łączą ten sam żywioł. Dodatkowo jeśli planety tworzące trygon są w recepcji (np. Słońce w Strzelcu tworzy trygon z Jowiszem w...
Read More

Koniunkcja

Negatywny albo pozytywny wpływ koniunkcji zależy od planet ją tworzących. Jeśli są to dwie planety o działaniu dobroczynnym (np. Słońce - Jowisz, Słońce -Wenus) jej działanie będzie pozytywne. Jeśli tworzą ją planety złoczynne (np. Mars - Saturn, Mars - Uran) jej działanie będzie negatywne. Wpływ koniunkcji jest silniejszy, jeśli planety tworzą aspekty aplikacyjne....
Read More
Top