Venus in Scorpio – September 2010 – January 2011

Since the half of this year's  September Venus and Mars have dwelled in sign of Scorpio. However Mars will enter Saggitarius in November, retrograde Venus will stay in Pluto's reign till January 2011. Mars in Scorpio feels confident as an old ruler of its sign. So its strenght manifest firmly and it activates whathewer it touches. We can assume  major stubborness then and a stimulation of the...
Read More

Księżyc w Baranie

Położenie Księżyca pokazuje sposób, w jaki reagujemy emocjonalnie na różne sytuacje. To instynktowna strona naszej natury. Baran jest znakiem ognistym, dość gwałtownym i nerwowym. Żywiołem Księżyca jest woda. Zatem Księżyc w ognistym środowisku Barana da gwałtowny sposób wyrażania emocji, dużą aktywność psychiczną, emocjonalność i optymizm. Księżyc w Baranie to mocne...
Read More
Top