Mars na ascendencie partnera

Ponieważ Mars reprezentuje nasz sposób działania, ale też jako naturalny władca pierwszego domu, nasze ciało i wygląd zewnętrzny, to powiązanie ascendentu (bądź 1 domu) z Marsem wywoła silne przyciąganie...albo wzajemną rywalizację - konflikt ego. Mars może inspirować i stymulować właściciela ascendentu do działania. Mars symbolizuje energię, agresję, ruch, wojnę,...
Read More
Top