Mars na ascendencie partnera

Ponieważ Mars reprezentuje nasz sposób działania, ale też jako naturalny władca pierwszego domu, nasze ciało i wygląd zewnętrzny, to powiązanie ascendentu (bądź 1 domu) z Marsem wywoła silne przyciąganie…albo wzajemną rywalizację – konflikt ego.

Mars może inspirować i stymulować właściciela ascendentu do działania. Mars symbolizuje energię, agresję, ruch, wojnę, inicjatywę.  Takie połączenie, gdy Mars jednej osoby pada na ascendent bądź pierwszy dom drugiej osoby, jest zawsze mocno “energetyczne”. Takie osoby po prostu działają na siebie fizyczną obecnością. Wszystkie działania, jakie podejmuje osoba z Marsem, mogą również irytować właściciela 1 domu, albo może to być bardzo pozytywna relacja, gdzie obie osoby działają na siebie zachęcająco i pobudzają się do działania, rozpoczynania nowych projektów. Potencjał tego połączenia jest taki, że osoby mogą działać albo ze sobą, ramię w ramię, albo przeciwko sobie – prowadzić otwartą wojnę.

Jeśli takie aspekty porównawcze występują pomiędzy osobami tej samej płci, to może dojść do poważnych konfliktów, osoby będą działać na siebie irytująco. Właściciela ascendentu posiadacz Marsa może drażnić (Mars to dość “nerwowa” planeta). Osoba z ascendentem może mieć wrażenie, że Mars ją pogania czy zmusza do działania (cierpliwość nie jest cechą Marsa).

Jeśli Mars kobiety pada na ascendent lub pierwszy dom mężczyzny, to taka kobieta może doświadczać pociągu seksualnego wobec mężczyzny (właściciela ascendentu). Trzeba pamiętać, że Mars (w horoskopie indywidualnym kobiety) reprezentuje fizyczny ideał mężczyzny (jego wygląd-a ascendent to wygląd). Więc jeśli jej Mars pada na jego ascendent lub pierwszy dom, to taka kobieta może odczuwać silny pociąg wobec tego mężczyzny.

Może zdarzyć się, że mężczyzna może postrzegać kobietę, której Mars pada na jego ascendent lub pierwszy dom, jako osobę dominującą, wojowniczą albo agresywną, o cechach męskich. Oczywiście najsilniej działają ścisłe koniunkcje.

O tym, jak wyraża się Mars w znakach, można poczytać tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top