Opozycja

Opozycja jest aspektem nieharmonijnym. Wyobraźmy sobie dwie siły skierowane przeciwko sobie. Powoduje to wewnętrzne rozdarcie i wieczny konflikt - trzeba wybierać między jednym a drugim biegunem w życiu. Jakakolwiek planeta tranzytująca i tworząca koniunkcję z planetami urodzeniowymi będącymi w opozycji, uruchamia i wzmaga w człowieku napięcia reprezentowane przez urodzeniowe planety...
Read More

Wenus w Rybach

Wenus w Rybach to totalna idealistka. Śni na jawie o księciu z bajki. Marzy o wielkiej romantycznej miłości, nosząc w głowie obraz wyśnionego partnera. Przy czym o tym, jaki ten partner ma być, świadczą pozostałe elementy horoskopu (descendent, położenie Marsa, położenie i aspekty do władcy decendentu, Słońce i jego aspekty). Wenus w Rybach najchętniej żyłaby w świecie...
Read More

Aspekty Wenus-Uran

Poniżej zamieszczam tłumaczenie artykułu z www.astrofix.net Kapryśne uczucia. Niejednoznaczne, nagłe sympatie i antypatie. Osobisty magnetyzm. Dziwaczne uczucia (związki). Niezwykły styl.  Elektryzujący urok osobisty. Pociąg do niezwykłości. Dziwne upodobania w miłości. Pociąg do niezwykłych ludzi i rzeczy. Pociąg do niekonwencjonalnych romansów. Potrzeba przestrzeni w...
Read More

Venus in Scorpio – September 2010 – January 2011

Since the half of this year's  September Venus and Mars have dwelled in sign of Scorpio. However Mars will enter Saggitarius in November, retrograde Venus will stay in Pluto's reign till January 2011. Mars in Scorpio feels confident as an old ruler of its sign. So its strenght manifest firmly and it activates whathewer it touches. We can assume  major stubborness then and a stimulation of the...
Read More

Księżyc w Baranie

Położenie Księżyca pokazuje sposób, w jaki reagujemy emocjonalnie na różne sytuacje. To instynktowna strona naszej natury. Baran jest znakiem ognistym, dość gwałtownym i nerwowym. Żywiołem Księżyca jest woda. Zatem Księżyc w ognistym środowisku Barana da gwałtowny sposób wyrażania emocji, dużą aktywność psychiczną, emocjonalność i optymizm. Księżyc w Baranie to mocne...
Read More

Wenus w Pannie

Panna analizuje, Wenus oddaje się przyjemnościom. Zatem analityczne podejście do przyjemności. Wenus w Pannie nie zachwyci się pięknem kwiatu samym w sobie, ale rozważy kształt płatków, ich wielkość i porówna z innymi kwiatkami. Tradycyjnie Wenus w Pannie jest w upadku - co oznacza, że jej właściwości i możliwości ekspresji są dość ograniczone. Modyfikują to oczywiście...
Read More

Kwadratura

Kwadratura jest aspektem nieharmonijnym. Łączy planety znajdujące się w przeciwstawnych żywiołach (np. ziemia - ogień, ogień - woda, woda - powietrze, powietrze - ziemia). Zawsze przynosi przeszkody, kłopoty, wewnętrzną walkę albo utrudnienia zewnętrzne.  Kwadratura stwarza wiele sprzeczności i jeśli człowiek pragnie zrealizować swoje zamierzenie musi prowadzić nieustanną...
Read More

Trygon

Trygon jest uważany za pozytywny aspekt. Wskazuje na sprawy w życiu, które przychodzą z łatwością, na szczęście i powodzenie. Pokazuje, gdzie w życiu sprawy pójdą gładko i bezproblemowo. Trygon wywiera mocniejszy wpływ jeśli planety go tworzące łączą ten sam żywioł. Dodatkowo jeśli planety tworzące trygon są w recepcji (np. Słońce w Strzelcu tworzy trygon z Jowiszem w...
Read More

Koniunkcja

Negatywny albo pozytywny wpływ koniunkcji zależy od planet ją tworzących. Jeśli są to dwie planety o działaniu dobroczynnym (np. Słońce - Jowisz, Słońce -Wenus) jej działanie będzie pozytywne. Jeśli tworzą ją planety złoczynne (np. Mars - Saturn, Mars - Uran) jej działanie będzie negatywne. Wpływ koniunkcji jest silniejszy, jeśli planety tworzą aspekty aplikacyjne....
Read More
Top