Słońce na descendencie partnera

Descendent i VII dom reprezentują wszystko to, czego oczekujemy od partnera, jakie cechy powinien posiadać partner. Descendent i VII sektor to też cechy, które projektujemy na innych ludzi i te cechy, których sami być może nie posiadamy. Zatem, jeżeli Słońce drugiej osoby pada na nasz descendent, osoba ta reprezentują sobą cechy, które uzupełniają nas samych. Z drugiej strony descendent reprezentuje też otwartych wrogów. Dlatego więź, jaka łączy obie osoby, mimo że bardzo silna, może wcale nie być łatwa. Jeśli osoby są niedojrzałe może dochodzić między nimi do częstych kłótni, o to, kto ma rację.

Obie osoby mogą odczuwać wzajemny silny magnetyzm względem siebie. Działają bowiem na siebie jak odbicia w lustrze, jedna osoba uzupełnia drugą. Jeśli osoby są dojrzałe, mogą się od siebie wiele nauczyć. Im ściślejsza koniunkcja Słońca do descendentu partnera tym silniejsza więź łączy obie osoby.

Jeśli obie osoby są w podobnym wieku, mogą odczuwać względem siebie silną atrakcyjność seksualną.

Jeżeli Słońce lub descendent w horoskopach urodzeniowych obu osób odbierają nieharmonijne aspekty, wówczas osoby będą ze sobą prowadzić wojnę, a związkowi daleko będzie do stabilności.

VII sektor jest nie tylko domem partnerstwa ale i otwartych wrogów, więc jakiekolwiek niekorzystne aspekty zarówno do Słońca jak i do descendentu wzmagać będą konflikty między obiema osobami.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top